Štamparija Stojkov

Početna / Ofset štampa / Štamparija Stojkov
  • Štamparija Stojkov 1
  • Štamparija Stojkov 2
  • Štamparija Stojkov 3
  • Štamparija Stojkov 4
  • Štamparija Stojkov 5
  • Štamparija Stojkov 6
Ofset štampa

Štamparija Stojkov

Celokupan proces proizvodnje na jednom mestu. Dizajn i priprema, štampa, dorada. Štamparija Stojkov koja ima tradiciju od preko 50 godina, garantuje kvalitet i da će svaki posao biti urađen na najprofesionalniji i najkvalitetniji način.

Stojkov štamparija se odlikuje visokom pozicijom na tržištu i opremljena je tako da u njoj svaki posao može da se uradi od ideje do završne (knjigovezačke) obrade na najprofesionalniji i najkvalitetniji način. Stojkov štamparija ima dugu tradiciju u grafičkoj industriji jer je osnovana 1963 godine. Proizvodni program obuhvata veoma široku lepezu štampanog materijala: monografije, knjige, udžbenike, kataloge, prospekte, kalendare, časopise, brošure, plakate, fascikle, reklamne kese, blokove, nalepnice, etikete, finu ambalažu… Glavni cilj Stojkov štamparije a ujedno i prednost koja je na neki način izdvaja od konkurenata je težnja da se celokupan proces proizvodnje završi (zaokruži) na jednom mestu, odnosno da se posao od početka do kraja sprovede u samoj štampariji. Sveobuhvatnošću procesa proizvodnje na jednom mestu postiže se bolja kontrola kvaliteta finalnog proizvoda. Stojkov štamparija konstantno investira u nove tehnologije da bi obezbedila svojim klijentima profesionalnu i brzu uslugu. Brojne nagrade i priznanja kao i duga lista zadovoljnih klijenata dokaz su kvalitetnog i profesionalnog rada.