Štamparija Color Print

Početna / Ofset štampa / Štamparija Color Print
  • Štamparija Color Print 1
Ofset štampa

Štamparija Color Print

Color Print je danas jedna od najvećih štamparija u Srbiji i sarađuje sa preko 100 klijenata u Srbiji i celom regionu. Štamparija Color Print posluje u okviru Color Press Grupe i svi njeni časopisi se štampaju uvde.

Color Print je danas jedna od najvećih štamparija u Srbiji i sarađuje sa preko 100 klijenata u Srbiji i celom regionu. Štamparija neprestano ulaže u novu tehnologiju i u svom radu prati regionalne i svetske trendove. Profesionalnost, brzina i efikasnost, samo su neke od odlika naše štamparije, što potvrđuju i naši klijenti. Kod nas možete da štampate sve vrste materijala, od letaka, flajera, lifleta do najluksuznijih časopisa po svetskim standardima. Štamparija Color Print osnovana je 2001. godine u Novom Sadu, u okviru Color Press Grupe. Ubrzani rast proizvodnje, sve veći broj klijenata i sve veći tiraži, doveli su do toga da, samo tri godine nakon osnivanja, štamparija izgradi svoj sopstveni poslovno-proizvodni prostor koji se i danas nalazi u ulici Mileve Simić br. 27, u Novom Sadu. Color Print danas zapošljava 95 radnika različitih profila. Primarna orijentacija štamparije je ka štampi časopisa, kataloga, magazina i drugih periodičnih izdanja. Sva izdanja Color Press Grupe štampaju se u ovoj štampariji, a veliki broj izdanja isporučuje se i za preko 100 klijenata. Ukoliko je klijentima potreban bilo kakav drugi grafički proizvod, štamparija je spremna u svakom momentu i u kratkom roku da odgovori na sve zahteve. Različite vrste materijala štampaju se za klijente u Srbiji i celom regionu. Svakog meseca štampa se preko 70 izdanja Color Press grupe u prosečnom tiražu od preko 2 miliona primeraka, za druge klijente isporučuje se preko 60 izdanja mesečno u prosečnom tiražu od 2,5 miliona primeraka, štamparija isporučuje i preko 30 izdanja u inostranstvo svakog meseca u prosečnom tiražu od 500.000 primeraka.