Štamparija Birografika MB

Početna / Flexo štampa / Štamparija Birografika MB
  • Štamparija Borografika mb 1
Flexo štampa

Štamparija Birografika MB

Birografika MB pruža kompletnu uslugu flekso, digitalne i ofset štampe. Prednosti su mogućnost štampanja velikih tiraža i zadovoljenje specifičnih potreba kupaca. Tradicionalno prepoznatljivo kvalitetno poslovanje.

Štamparija Birografika MB osnovana je 2006.god kao trgovačko društvo. Svojinskom transformacijom čuvene štamparije Birografika iz Subotice (osnovane 1920 godine),i najavljenim gašenjem određenih sektora proizvodnje koji su bili sinonim kvaliteta štampe na našem području, javila se želja i potreba za očuvanjem proizvodnog kapaciteta ovog poznatog brenda, te zadržavanjem stručnog kadra i tehnološke opreme i uspešno nastavili dugogodišnje, tradicionalno prepoznatljivo kvalitetno poslovanje. Osnovna delatnost privrednog društva je proizvodnja štampanog materijala. Štamparija Birografika MB pruža kompletnu uslugu flekso, digitalne i ofset štampe i jedna je od vodećih štamparija u okruženju u proizvodnji etiketa i pakovne ambalaže. Prednosti su mogućnost štampanja velikih tiraža i izlazak u susret specifičnim potrebama kupaca, a najbolji dokaz tome su reference. Obzirom da je vreme novac i da usluga mora ostavljati utisak, štamparija Birografika MB stremi ka doslednosti u kvalitetu i poslovnoj korektnosti te postaje i ostaje štamparska kuća od poverenja!